LED 2011 Jablonec

Dne 5.3.2011 proběhlo společné cvičení složek IZS ČR a letecké záchranné služby a záchranářského vznášedla HTI 425 na Jablonecké přehradě.

Téma semináře:  Záchrana osob z prolomeného ledu improvizovanými prostředky. V dopoledních hodinách proběhla teoretická část  – zásady bezpečného pohybu po zamrzlé vodní hladině, problematika hypotermie, způsoby sebezáchrany a záchrany jedním a více zachránci, použitelná improvizovaná a speciální technika. Praktický výcvik probíhal od 12 hod na Jablonecké přehradě. Probíhal zde nácvik sebezáchrany a různé způsoby dopomoci a záchrany improvizovanými prostředky. V rámci součinnosti složek IZS se praktického výcviku účastnil vrtulník letecké záchranné služby a záchranářské vznášedlo.